Davčno svetovanje in računovodske storitve

Taxa d.o.o.

naše

Storitve

Računovodske

Storitve

Dobro urejeno računovodstvo je osnova za uspešno in nemoteno poslovanje sodobnih gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov, društev in ostalih pravnih oseb zasebnega prava. Strokovnost in večletne izkušnje na tem področju je Taxa nadgradila s sistemom skrbništva, ki vsaki stranki zagotavlja osebno obravnavo in najvišjo kakovost storitev. Skrbniki, ki se posamezni stranki osebno posvečajo skozi daljše časovno obdobje, lahko zaradi boljšega poznavanja vsakega podjetja zagotavljajo boljšo kakovost dela in primernejšo odzivnost. Sistem skrbništva vključuje tudi popoln pretok znanj in izkušenj med skrbniki podjetja Taxa, zato je vsaki stranki v vsakem trenutku na voljo vse znanje podjetja. Z nenehnim usposabljanjem in spremljanjem sprememb na davčnem in računovodskem področju se to znanje stalno poglablja. Tako lahko skrbniki v podjetju Taxa svojim strankam zagotavljajo najboljše rešitve.

Naj vam svetujemo
Davčno svetovanje TAXA d.o.o. Ajdovščina

Davčno

Svetovanje

Davčno svetovanje je ena od najbolj prepoznavnih storitev v podjetju Taxa. Z nenehnim izobraževanjem, ustvarjanjem raznolikih izkušenj in vestnim delom svetovalcev si je podjetje zagotovilo status in ugled vodilnega podjetja na tem področju. Z dobrim poznavanjem davčne zakonodaje in prakse Taxa pomaga svojim strankam pri reševanju davčnih dilem ter odpira poti do optimalnega poslovanja z ustreznim zniževanjem davčnih obremenitev.

Naj vam svetujemo
Izterjatev terjatev TAXA d.o.o. Ajdovščina

Izterjava terjatev

Neporavnane terjatve, velike zamude pri plačilih in druge težave pri izterjavah predstavljajo del tistih poslovnih težav, ob katerih je pogosto potrebna strokovna pomoč. Podjetje Taxa je zato oblikovalo posebno ponudbo strokovne podpore za izterjavo terjatev.

Cilj vsakega upnika oziroma imetnika terjatve je izvensodna rešitev problema, ki je običajno hitrejša in cenejša rešitev.

Taxa nudi predsodno izterjavo terjatev, ki vključuje:

 • oceno izterljivosti,
 • pošiljanje opomina,
 • vzpostavitev telefonskega kontakta,
 • pripravo morebitnih dogovorov o poplačilu in s tem povezano svetovanje,
 • iskanje alternativnih načinov poplačila.

V primerih, ko kljub vsem postopkom predsodne predsodno izterjavo terjatev, ki vključuje: izterjave do poplačila terjatve ne pride, Taxa nudi tudi sodno izterjavo, ki vključuje

 • oceno izterljivosti,
 • pošiljanje opomina,
 • vzpostavitev telefonskega kontakta,
 • pripravo morebitnih dogovorov o poplačilu in s tem povezano svetovanje,
 • iskanje alternativnih načinov poplačila.
Za dodatne informacije glede storitev izterjave terjatev in cen teh storitev pokličite na telefonsko številko 05/36 444 62 ali pišite na naš elektronski naslov izterjava@taxa.si
Izobraževanje TAXA d.o.o. Ajdovščina

Izobraževanje

Znanje, ki ga zaposleni v podjetju Taxa pridobivajo na različne načine in je oplemeniteno z mnogimi izkušnjami, delijo tudi s svojimi strankami in zunanjimi udeleženci izobraževanj.

Izterjatev terjatev TAXA d.o.o. Ajdovščina

Svetovanje

pri izračunu dohodnine

Strokovno svetovanje na področju osebnih financ po svojem obsegu predstavlja manjši del ponudbe podjetja Taxa, vendar pomembno dopolnjuje preostali del ponudbe. Stranke podjetja Taxa lahko na enem mestu dobijo visoko strokovno podporo tudi, ko gre za njihove osebne finance.

Ponudba na področju osebnih financ obsega:

 • ugovore na informativne izračune dohodnine,
 • izračune in svetovanja o najbolj ugodnih variantah za posameznike in
 • pripravo napovedi dohodnine za tiste, ki informativnih izračunov niso prijeli.