Izterjava terjatev

Neporavnane terjatve, velike zamude pri plačilih in druge težave pri izterjavah predstavljajo del tistih poslovnih težav, ob katerih je pogosto potrebna strokovna pomoč. Podjetje Taxa je zato oblikovalo posebno ponudbo strokovne podpore za izterjavo terjatev.

Cilj vsakega upnika oziroma imetnika terjatve je izvensodna rešitev problema, ki je običajno hitrejša in cenejša rešitev.

Taxa nudi predsodno izterjavo terjatev, ki vključuje:

  • oceno izterljivosti,

  • pošiljanje opomina,

  • vzpostavitev telefonskega kontakta,

  • pripravo morebitnih dogovorov o poplačilu in s tem povezano svetovanje,

  • iskanje alternativnih načinov poplačila.

V primerih, ko kljub vsem postopkom predsodne izterjave do poplačila terjatve ne pride, Taxa nudi tudi sodno izterjavo, ki vključuje:

  • svetovanje glede smotrnosti vložitve izvršbe,

  • komunikacija z odvetnikom, sodišči in nasprotno stranko,

  • kritje stroškov odvetnika v primeru neuspešne izterjave.

Za dodatne informacije glede storitev izterjave terjatev in cen teh storitev pokličite na telefonsko številko 05/36 444 62 ali pišite na naš elektronski naslov izterjava@taxa.si